Úvod
Profil firmy Kvalita výroby Strojové vybavenie Možnosti výroby Dodacie podmienky Kontakt Online objednávka
 
English version

VITAJTE NA NAŠICH STRÁNKACH

Spoločnosť Ján Krčula, Re-plast vznikla v roku 1993 ako výrobno-obchodná spoločnosť.  Pri jej zrode stáli Jan Krčula s manželkou a prvotným predmetom činnosti bola výroba a predaj výrobkov z PE folie.

V počiatkoch rozvoja spoločnosti sa celá výroba sústreďovala na výrobu sáčkov. Značný rozmach spoločnosti začal v roku 2005, kedy sa do nových priestorov vo Zvončíne nakúpili nové technológie na recykláciu odpadových fólií (vyčistenie odpadových fólií ich praním, ich aglomeráciu a regranuláciu), na výrobu fólií a stroje na výrobu sáčkov a vriec. Tento komplexný program spracovania plastov umožňuje nielen rozšírenie výrobných možností a kapacít spoločnosti Ján Krčula Re-plast, ale aj flexibilnejšie a operatívnejšie plnenie požiadaviek zákazníka.

Zameranie výroby spoločnosti je cielené na spracovanie nízkohustotného polyetylénu (low density polyethylene LDPE), v menšej miere na lineárny nízkohustotný polyetylén (linear low density polyethylene LLDPE) a výrobu požadovaných výrobkov z nich.

Sáčky a fólie vyrábané našou spoločnosťou úspešne našli uplatnenie najmä v stavebnom priemysle, pri zbere odpadu, na ochranu materiálov pred znečistením v domácnostiach, na protivlahovú izoláciu v stavebníctve ako aj v poľnohospodárstve.

O kvalite našej výroby sa presvedčili aj naši trvalý partneri zo zahraničia, ktorí deklarujú kvalitu našej výroby potvrdením dlhodobých kontraktov. Sú to zákazníci najmä z Nemecka, Holandska, USA a z Českej republiky.

 


(C) 2006 re-PLAST. Produced by